Skip to main content

Delta i uppropet

Att samla motståndet mot E22:s utbyggnad är fortfarande viktigt, trots regeringens avslag på överklagandena av E22:s vägplan.

Dela

  • Dela breddaintee22.se med vänner och bekanta - via mail, sociala medier eller hur du vill.

Skriv under

  • Skriv under uppropet för att visa politikerna i Lunds kommun, Trafikverket och regeringen att vi är många som tycker att vi ska följa våra klimatmål och stoppa utbyggnaden av E22 i Lund, åtminstone tills en utvärdering kan göras av hur öppnandet av spårvägen minskar trängseln.

Videouppropet på Youtube 

  • Vi gör egna videor där beskriver vad vi är rädda för ska hända med klimatet. Med hashtaggarna #breddaintee22 och #70procent2030 visar vi hur man kan gå från rädsla och protest till politik. Det är enklare än man tror att göra en effektfull film! Filmerna samlas på youtube och därifrån kan man dela vidare dem. Exempel och instruktioner nedan.

I want you to act as if the house is on fire, because it is.

Greta Thunberg, 24 januari 2019

Varför ett upprop nu?

Under 2019 togs ett beslut av Lunds kommunfullmäktige, i politisk oenighet, att bygga ut E22 och Trafikverket fattade beslut om en vägplan. Överklagandena av vägplanen har nyligen avslagits av regeringen. Är inte ett upprop meningslöst nu? Vårt svar är nej för att:

  • Politikerna i Lund har möjlighet att ompröva sitt beslut angående E22. De kan välja att lyssna på Lunds klimatpolitiska råds nya rapport och stoppa utbyggnaden av E22 åtminstone tills effekterna av spårvägen har utvärderas. Om vi kan visa en stark opinion mot utbyggnaden är chansen att de lyssnar större.

  • Kan vi visa att många är emot utbyggnaden visar vi att vi tycker att politikerna har tagit fel beslut. Vi visar att de måste tänka om, och tänka på nya sätt när de tar framtida beslut som påverkar utsläppen av växthusgaser

  • Rättsligt är inte frågan helt avgjord: Detaljplanen för utbyggnaden har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och vägplanen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Detta innebär att bygget inte kan påbörjas än.

Gör en filmsnutt för klimatet!

Med iMovie (iPhone/Mac) eller Hitfilm Express (Windows) kan man enkelt sätta ihop en effektfull filmsnutt. Följ de här instruktionerna för att delta i kampanjen:

  1. Sätt samman några bilder eller spela in en video med dig själv som du läser in i ditt filmprogram (iMovie/Hitfilm Express). Använd inte upphovsrättsskyddat material! Experimentera gärna med filter och teman för att hitta något du gillar.
  2. Lägg till texter. Börja med ”Jordens klimat ändras nu. Jag är rädd för att…”, med hashtaggarna #breddaintee22ilund och #70procent2030 synliga. Om du gör en video där du pratar så skriv även i text, många ser videor utan ljud.
  3. Sen lägger du in ett eller flera exempel på vad man är rädd kommer att hända på grund av klimatförändringarna. Avsluta med ”Lyssna på forskarna! #breddaintee22ilund #70procent2030”
  4. Exportera filmen (medelstorlek dvs 540p, helst mp4-format) och skicka till info@breddaintee22.se. Om filen är för stor för att skicka från din mailadress, kan du använda sprend.com istället.

Behöver du hjälp/har du frågor så maila info@breddaintee22.se. Svaren på de vanligaste frågorna finns nedan.

FAQ

Hur exporterar jag filmen?

För att få mp4-format från iMovie på Mac: Arkiv > Dela > Fil

Ska jag använda #breddaintee22 eller #breddaintee22ilund?

Båda går bra!

Back to top