Skip to main content

Nytt upprop mot E22 från Fridays for Future

Trots många påtryckningar från oss alla som deltagit i vårt upprop beslutade Lunds kommunfullmäktige att avsätta pengar till E22:s utbyggnad under 2021. 

Men arbetet med utbyggnaden är ännu inte påbörjad, och därför har vi ännu inte gett upp! Och det gäller i synnerhet Fridays for Future - ”organisationen” som i Greta Thunbergs spår kämpar för att vrida världen på rätt spår. De har istället växlat upp och försöker samla in fler underskrifter mot utbyggnaden - både fysiska och digitala. 

Grupper från Fridays for Future i Lund, Malmö, Höör, Staffanstorp och Eslöv har gått samman och kämpar tillsammans.

Du som är emot utbyggnaden - ta två minuter och gå till deras sidahttps://actionnetwork.org/petitions/utrede22projektet och skriv under deras upprop också. Varför? 

  • Visa stöd till de eldsjälar i Fridays for Future som kämpar för en dräglig framtid på vår planet.
  • Det tekniska systemet bakom det nya uppropet möjliggör att bättre kunna visa för våra politiker och makthavare vilka som skrivit på, t.ex. hur många som bor i Lund eller i andra närliggande kommuner.

Du som letar efter länken till vårt ursprungliga upprop hittar den här: Upprop Bredda inte E22

I want you to act as if the house is on fire, because it is.

Greta Thunberg, 24 januari 2019

Varför ett upprop nu?

Under 2019 togs ett beslut av Lunds kommunfullmäktige, i politisk oenighet, att bygga ut E22 och Trafikverket fattade beslut om en vägplan. Överklagandena av vägplanen avslogs av regeringen under 2020 och Lunds kommunfullmäktige har avsatt pengar för utbyggnaden i budgeten för 2021. Är inte ett upprop meningslöst nu? Vårt svar är nej för att:

  • Trafikverket kan välja att prioritera andra projekt före utbyggnaden av E22, och därmed ge andrum för ytterligare utredning av projektet.

  • Politikerna i Lund har möjlighet att ompröva sitt beslut angående E22. De kan välja att lyssna på Lunds klimatpolitiska råds nya rapport och stoppa utbyggnaden av E22 åtminstone tills effekterna av spårvägen har utvärderas. Om vi kan visa en stark opinion mot utbyggnaden är chansen att de lyssnar större.

  • Kan vi visa att många är emot utbyggnaden visar vi att vi tycker att politikerna har tagit fel beslut. Vi visar att de måste tänka om, och tänka på nya sätt när de tar framtida beslut som påverkar utsläppen av växthusgaser

  • Rättsligt är inte frågan helt avgjord: Detaljplanen för utbyggnaden har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och vägplanen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Detta innebär att bygget inte kan påbörjas än.

Gör en filmsnutt för klimatet!

Med iMovie (iPhone/Mac) eller Hitfilm Express (Windows) kan man enkelt sätta ihop en effektfull filmsnutt. De filmer som kommit in samlar vi här på Youtube. Följ de här instruktionerna för att delta i kampanjen:

  1. Sätt samman några bilder eller spela in en video med dig själv som du läser in i ditt filmprogram (iMovie/Hitfilm Express). Använd inte upphovsrättsskyddat material! Experimentera gärna med filter och teman för att hitta något du gillar.
  2. Lägg till texter. Börja med ”Jordens klimat ändras nu. Jag är rädd för att…”, med hashtaggarna #breddaintee22ilund och #70procent2030 synliga. Om du gör en video där du pratar så skriv även i text, många ser videor utan ljud.
  3. Sen lägger du in ett eller flera exempel på vad man är rädd kommer att hända på grund av klimatförändringarna. Avsluta med ”Lyssna på forskarna! #breddaintee22ilund #70procent2030”
  4. Exportera filmen (medelstorlek dvs 540p, helst mp4-format) och skicka till info@breddaintee22.se. Om filen är för stor för att skicka från din mailadress, kan du använda sprend.com istället.

Behöver du hjälp/har du frågor så maila info@breddaintee22.se. Svaren på de vanligaste frågorna finns nedan.

FAQ

Hur exporterar jag filmen?

För att få mp4-format från iMovie på Mac: Arkiv > Dela > Fil

Ska jag använda #breddaintee22 eller #breddaintee22ilund?

Båda går bra!

Back to top